Om Oss

”Det är inte bara vår kompetens och servicenivå som gör skillnaden, utan framförallt passionen för att våra kunder ska göra en god affär.”

Det är alltid bra att känna till den som man gör affärer med. Varje uppdrag är unikt, vilket ställer speciella krav på anpassning och lyhördhet. Samarbetet med en fastighetsmäklare bygger på förtroende.

Erfarenhet och kunskap är viktiga nyckelord för att alla inblandande parter skall känna sig nöjda vid en fastighetsaffär. Att vara mäklare betyder att vara förmedlare. Varje mäklaruppdrag är ett förtroendeuppdrag där det gäller att klara den balansgång som krävs mellan två vitt skilda parter med helt olika förutsättningar.

Det gäller att förena olika känslor och perspektiv. Ofta är förutsättningarna dessa: Den säljande parten har kanske bott länge i sitt hus och där upplevs både glädje och sorg, medan köparen ser på affären ur ett helt annat perspektiv och med helt andra känslor.

Att förena dessa parter kräver helt enkelt en stor portion förhandlingsvana. Det handlar om att möta och förena både emotionella och rationella skäl.

Bomäklaren är ett familjeföretag som startades 2009. Vår vision är att underlätta fastighetsaffären för samtliga parter.

Serdar Sarihan
Reg. Fastighetsmäklare/Civilekonom
Bomäklaren
Tel: 08-774 35 35
Mobil: 070-765 30 41
serdar@bo-maklaren.se