Sälja

Genom att vi inte är bundna till en viss stad eller kommun, som de flesta mäklarkedjor, kan vi vara effektiva i hela Stockholm.

Marknadsföring
Vi annonserar i Mitt i Huddinge och Botkyrka. Er bostad syns även genom:

Som vår kund lovar vi dig det bästa av:

Bostadsbeskrivning

Varje hem är unikt och behöver därför också en unik bostadsbeskrivning.
Vi lägger ner tid och engagemang för att återge ert hem med rätt stämning. Objektbeskrivningen ska även rikta sig till rätt målgrupp till vilken texten skrivs.

Områdeskännedom
Vi tar reda på vilka skolor och fritidshem som finns i närheten av er bostad. En lista med telefonnummer och adresser finns med på visning.

Professionell fotografering.
9 av 10 köpare hittar sin bostad via Hemnet. Bilderna som presenteras ger spekulanten det första intrycket, därför är det av yttersta vikt att bilderna framhäver er bostad och utemiljö. Vi använder oss av professionell fotograf som tar bilder som är rättvisande men som sticker ut. Bilderna ska vara attraktiva och locka spekulanter till just er visning.

Planskiss
Spekulanterna vill gärna kunna få en uppfattning av villan/lägenhetens planlösning redan vid presentationen på nätet. Vi tar fram planskiss efter en originalritning.

Värdering
Vi värderar er bostad utan kostnad, önskar ni en sk bankvärdering av ert hus eller er lägenhet gör vi det mot en mindre kostnad. Ni får då värderingen i skriftlig form. Vi återbetalar denna kostnad vid ett uppdragsavtal.

Individuell marknadsplan
Tillsammans med er, lägger vi upp en tidsplan med försäljningsaktiviteterna. Detta för att ni ska kunna följa försäljningsprocessen.

Kvalitetssäkring
Vi arbetar med mottot, vad är bäst för kunden? Med struktur och ordning säkerställer vi kvalitén i varje delmoment. Vi respekterar din tid. När ni lämnar försäljningsuppdraget till oss kan ni lugnt luta er tillbaka och lita på att vi sköter försäljningen på bästa sätt. Ni får återkoppling så ofta ni önskar.
Bra affär helt enkelt!

Budgivning
Om man har hittat sitt drömboende kan det vara fler som tilltalas av bostaden. Då kan det uppstå budgivning. I en budgivning är där ofta starka känslor inblandade.
Det finns i lagen inga regler hur en budgivning ska gå till men det finns två sorters budgivning; sk öppen eller sluten budgivning.

Säljaren beslutar

Vi tillämpar öppen budgivning.
I den öppna budgivningen lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra.
Viktigt att veta är att mäklarens roll är att vara en opartisk mellanman där likväl säljarens som köparens intressen tillvaratas. Mäklaren kan således inte ta egna beslut eller agera ombud för någon. Mäklaren kan dock ge sakliga råd till både spekulanter och säljare angående pris, budgivare, etc. En spekulant har, för den sakens skull, inte rätt att få veta vilka övriga spekulanter är, vilket bud som lämnats av vem eller vilka villkor som diskuterats med övriga inblandade. Då en budgivning är avslutad har man, som spekulant, egentligen inte rätt till annan information än om man fått köpa eller inte.

Observera att det är säljaren som, i samråd med mäklaren, bestämmer om det skall vara en budgivning och formerna för den.

Det är även säljaren som bestämmer hur länge en budgivning skall fortgå. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst
ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Det är vidare alltid säljaren som avgör till vem han eller hon vill sälja.
Säljaren behöver inte sälja till den spekulant som lämnat det högsta budet eftersom det råder fri anbudsprövning.

Ett bud är inte juridiskt bindande förrän ett avtal upprättats och undertecknats av både säljare och köpare.

Lånelöfte
Innan bud lämnas vill vi att det finns lånelöfte, så tala med banken innan ni lämnar bud. Våra goda bankkontakter ger dina spekulanter snabba och korrekta besked om bostadslån för att de ska kunna köpa din bostad.

Tjänster
Vi är språkkunniga och kan hjälpa köpare och säljare som anlitat annan mäklare med konsultation. Förutom svenska, och engelska pratar vi även turkiska och kurdiska.